Etapele Analizei de risc la securitate fizica

Etapele efectuarii analizei de risc la securitatea fizica

                                                      1. Efectuarea unei intalniri pentru stabilirea detaliilor preliminare privind analiza de risc la securitate fizica:

– in cadrul acestei etape, evaluatorul
de risc face o vizita la obiectivul/obiectivele ce urmeaza a fi
evaluat/e, pentru a lua cunostinta de unele aspecte, precum: marimea
obiectivului, amplasare in spatiu, vecinatati, mediul inconjurator,
puncte vulnerabile, accesibilitate, caracteristici locale, domeniu si
flux de activitate.

2. Intocmirea ofertei de pret in functie de necesitatile si particularitatile obiectivului:

– in functie de aspectele constatate la fata locului, evaluatorul intocmeste o oferta de pret pe care i-o prezinta clientului.

3. Semnarea Contractului de prestari servicii si a Acordului de confidentialitate:

– dupa acceptarea ofertei de pret, intre
evaluator si client se semneaza contractul de prestari servicii (fara
de care nu se poate presta, legal, niciun fel de serviciu de analiza de
risc) si acordul de confidentialitate.

4. Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc:

– pentru demararea proiectului de
analiza de risc, este nevoie de anumite documente, iar evaluatorul ii va
transmite clientului o lista cu acestea (CUI, certificat constatator,
contract de inchiriere, releveul spatiului etc.).

5. Efectuarea auditului de evaluare, prin identificarea riscurilor la adresa obiectivului, bunurilor, valorilor si persoanelor:

– evaluatorul de risc face o noua vizita
la obiectiv si efectueaza auditul de evaluare propriu-zis, tinand cont
de toate particularitatile obiectivului, pana la cel mai mic detaliu (se
completeaza unul sau mai multe chestionare, se observa indeaproape
fluxul de lucru, circuitul monetarului, existenta si respectarea
procedurilor de securitate etc.).

6. Intocmirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare, insusirea si aprobarea acesteia de catre client:

– dupa efectuarea auditului de evaluare,
evaluatorul de risc intocmeste raportul de audit, tinand cont de
prevederile HG 301/2012 si de regulile de efectuare a analizei de risc,
prezentate in OMAI nr.9/2013. In functie de punctajul obtinut in Grila
de Evaluare specifica tipului de obiectiv, se stabilesc masurile ce
trebuie implementate.

7. Punerea in aplicare a
eventualelor masuri stabilite de catre evaluator, pentru incadrarea
obiectivului la un nivel de risc acceptabil:

– in cadrul acestei etape, evaluatorul
de risc ii prezinta clientului, dupa caz, masurile ce trebuie
implementate obligatoriu pentru ca obiectuvul sa se incadreze la nivelul
de risc acceptabil, precum si recomandarile sale pentru mentinerea
nivelului de risc acceptabil.

8. Definitivarea si prezentarea finala catre client proiectului de analiza de risc la securitate fizica:

– dupa implementarea masurilor propuse
de catre evaluator (in termen de 60 de zile calendaristice – OMAI
nr.9/2013), intreg proiectul (raport de evaluare, grila de evaluare cu
punctajul necesar incadrarii la nivelul de risc acceptabil, documentele
suport) se definitiveaza, iar varianta finala se prezinta clientului pe
suport fizic, in exemplar unic, pe baza unui proces-verbal.

 

Lasă un răspuns